PROCÉS

Cada peça és única i està elaborada a mà al torn.
Entenc el torn com un procés fonamental en l’elaboració de peces en el meu taller.

Fumats
Les peces són delicadament brunyides al torn, per configurar una superfície el més suau possible. Són cuites en una primera cocció a 980ºC (biscuitades) i posteriorment es realitza una segona cocció amb encenalls de fusta on el fum penetra de manera aleatòria a la peça, creant efectes únics i irrepetibles.